IBSA GOALBALL EUROPEAN A CHAMPIONSHIPS SAMSUN TURKEY 01-13 NOVEMBER 2021

Greece

Women Team

Eleni Chalkiadaki

Athlete

Evlampia Mavrovounioti

Athlete

Makos Ioannis

Physiotherapist

Maria Tzalla

Athlete

Melpomeni Kessanopoulou

Head Coach

Paraskevi Naka

Athlete

Tzoulieta Bousi

Athlete

Vasiliki Agko

Athlete
All rights reserved.