IBSA GOALBALL EUROPEAN A CHAMPIONSHIPS SAMSUN TURKEY 01-13 NOVEMBER 2021

Greece

Men Team

Adriano Bezhani

Athlete

Antonios Anastos

Head Coach

Athanasios Chatzipantou

Athlete

Charalampos Kordakis

Athlete

Christophoros Sizopoulos

Coach

Grigorios Tatsis

Athlete

Ioannis Skourmpoutis

Athlete

Lesi Altin

Athlete

Makos Ioannis

Physiotherapist

Sifakis Dimitrios

Team Manager
All rights reserved.